Marek Miśkowicz

Marek Miśkowicz

uprawia profesjonalnie dwa zawody: jest muzykiem instrumentalistą oraz inżynierem i pracownikiem naukowym Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych oraz magistra sztuki. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w klasie organów prof. Andrzeja Białko oraz Akademię Muzyczną w Krakowie pod kierunkiem prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy. Prowadził działalność pedagogiczną w instytucjach kształcących muzyków kościelnych (nauka gry na organach, chorał gregoriański, literatura organowa, organoznawstwo i historia organów, nauka kontrapunktu, harmonia). Obecnie jest wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów oraz organistą w Bazylice na Skałce w Krakowie. Równolegle z wykształceniem muzycznym ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie od 1995 roku pracuje jako nauczyciel akademicki. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, twórcą kilku wynalazków, które uzyskały patenty w Polsce, USA i krajach europejskich oraz członkiem komitetów programowych wielu międzynarodowych konferencji i czasopism naukowych.

Filharmonia Krakowska Akademia Muzyczna mkdnTheatrum Musicum 2016

Log in