Filcharmonia Krakowska
Akademia Muzyczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Theatrum Musicum Kraków