Edukacja

Wspieranie edukacji oraz działalność na rzecz promocji młodych muzyków należy do priorytetów działalności Fundacji Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego.

Jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji było poszerzenie formuły Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie o kursy mistrzowskie i sesje naukowe adresowane do uczniów i studentów klas organów oraz osób zainteresowanych kulturą organową. Z inspiracji Fundacji odbyły się zorganizowane przy współpracy Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie kursy mistrzowskie z udziałem wybitnych organistów-wirtuozów Lorenzo Ghielmi (Włochy) oraz Balázsa Szabó (Węgry) oraz dwie edycje międzynarodowej konferencji naukowej „Sztuka Budownictwa Organowego” (w roku 2014 oraz 2015).

W 2015 roku zainicjowaliśmy cykl koncertów pod nazwą „Małopolski Szlak Organowy”, którego ideą przewodnią jest promocja cennych zabytków polskiej sztuki organmistrzowskiej poprzez wydarzenia artystyczne oraz przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

W 2016 roku powołujemy do życia Kameralną Orkiestrę Smyczkową „Arco Cracovia”, której misją jest promowanie młodych talentów oraz działalność edukacyjna w formie warsztatów i kursów mistrzowskich.

Filcharmonia Krakowska
Akademia Muzyczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Theatrum Musicum Kraków