Zarząd i Rada Fundacji Ars Organi

Zarząd Fundacji

Arkadiusz Bialic – Prezes Zarządu

Jadwiga Bialic – Wiceprezes Zarządu

Marek Miśkowicz – Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji

Prof. Józef Serafin – Przewodniczący Rady

Prof. Wojciech Widłak – Członek Rady

Filcharmonia Krakowska
Akademia Muzyczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Theatrum Musicum Kraków