Organ Underground

Niezależny projekt prezentujący niestandardowe wykorzystanie organów. Obejmuje całe spektrum dziedzin sztuki – od muzyki współczesnej pisanej na organy po performans, instalacje, video-art, video-mapping itd. ORGAN UNDERGROUND prowadzi drogą od podziemia sztuki najciekawszych współczesnych artystów na powierzchnię mainstreamu – popularyzując nowopowstałe niekonwencjonalne estetyki. ORGAN UNDERGROUND wprowadza organy do codziennego instrumentarium współczesnej twórczości. Projekt zostanie zainaugurowany w czerwcu 2016 w ramach 50. Dni Muzyki Organowej w Krakowie.

Filcharmonia Krakowska
Akademia Muzyczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Theatrum Musicum Kraków