Szymon Stanisław Strzelec

Szymon Stanisław Strzelec

Kompozytor i artysta dźwiękowy urodzony w 1990 w Krakowie. Student kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie (początkowo w klasie Zbigniewa Bargielskiego, następnie pod kierunkiem Magdaleny Długosz w ramach specjalizacji: kompozycja elektroakustyczna i algorytmiczna). Swoje umiejętności doskonalił także podczas licznych kursów mistrzowskich pod opieką takich artystów jak: Caspar Johannes Walter, Jennifer Walshe, Enno Poppe, Johannes Kreidler, Manos Tsangaris, Clemens Gadenstätter, Uroš Rojko czy Oliver Schneller.

Utwory Strzelca wykonywane były w kraju i za granicą przez zespoły z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy, między innymi podczas festiwali i konferencji takich jak: 57 i 58 MFMW Warszawska Jesień (2014 i 2015), Musica Polonica Nova we Wrocławiu (2016), programu Donaueschinger Musiktage 2014: NEXT GENERATION (Niemcy), CIME/ICEM International electroacoustic music festival 2014 w Denton (USA), Międzynarodowych Dni Muzyki Elektroakustycznej i Wynalazczości JIMEC 2015 w Amiens (Francja), międzynarodowej konferencji i festiwalu muzyki elektroakustycznej Resonance 2014 w Krakowie, Międzynarodowych Warsztatów Nowej Muzyki COURSE 2015 w Kijowie (Ukraina).

W latach 2012-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Naukowego Studentów Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie organizując liczne koncerty i wydarzenia związane z promocją nowej muzyki (w tym współzałożył odbywającą się do dzisiaj, cykliczną, ogólnopolską sesję naukową ELEMENTI poświęconą wybranym zagadnieniom muzyki nowej). Z racji wrodzonej, wielomodalnej synestezji Strzelec fascynuje się neuroestetyką, a także ksenharmonią, konstruktywizmem formalnym oraz budowaniem nowych instrument.

Filcharmonia Krakowska
Akademia Muzyczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Theatrum Musicum Kraków