Misja

Misją Fundacji Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego jest promowanie kultury i sztuki poprzez działalność artystyczną, naukową i edukacyjną.

Fundacja Ars Organi realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • organizację festiwali i koncertów w tym Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie, jednego z najstarszych i najbardziej renomowanych festiwali organowych w Europie
  • działalność kulturalną poza dużymi aglomeracjami miejskimi, m.in. poprzez program Małopolski Szlak Organowy
  • promowanie współczesnej muzyki polskiej, m.in. w ramach projektu Organ Underground skupiającego młodych kompozytorów i wykonawców wykorzystujących współczesne środki wypowiedzi artystycznej
  • promowanie młodych talentów, m.in. poprzez działalność założonej w 2016 roku Kameralnej Orkiestry Smyczkowej Arco Cracovia
  • wsparcie finansowe i merytoryczne projektów renowacji organów historycznych oraz promowanie wysokich standardów wykonawczych w zakresie renowacji i rekonstrukcji instrumentów o dużym znaczeniu historycznym i artystycznym
  • organizację sesji i konferencji naukowych, seminariów, szkoleń, wystaw oraz kursów mistrzowskich, m.in. we współpracy z Katedrą Organów Akademii Muzycznej w Krakowie oraz innymi instytucjami naukowymi.


Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego zaprasza do współpracy wszelkie podmioty oraz osoby, którym bliskie są idee Fundacji.

Filcharmonia Krakowska
Akademia Muzyczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Theatrum Musicum Kraków